VIẾT Ở TÂY GIAI THÀNH

By PhanDungme

Chơ vơ đứng bốn cổng thành lồng lộng
Lầu các đâu? Nay chỉ thấy đồng không
Con trâu trắng gại sừng bên tường đá
Ngự rồng thiêng dăm bảy chú mục đồng
@
Đá u uất ngậm mối hờn phu lính
Nặng nhọc  đớn đau giờ còn rịn mồ hôi
Rêu vẽ mặt nàng Mạnh Khương dúm dó
Tiếng khóc hờn oan ai oán chín phương trời
@
Đâu là chỗ vua tôi bàn cải cách?
Nơi Nguyên Trừng bắn thử Hoả thần cơ?
Ngô khoai lúa đua nhau chen chúc mọc
Bao uất hồn xưa có còn lối đi về?
@                                                   
Công và tội để người đời phán xét
Mãi còn đây thành đá đứng kiêu hùng
Một ánh chớp Đại Ngu trong trời sử
Cũng đủ làm chói sáng mãi ngàn năm

More...

Chúc mừng bạn!

By PhanDungme

Nếu bạn có thể đọc được bài viết này có nghĩa là quá trình đăng ký đã thành công và bạn đã có thể bắt đầu blogging

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'6181','ncvitag1dria9mc95vs9eo4fa0','0','Guest','0','54.196.5.6','2018-08-22 12:12:41','/ac11398/chung.html')